SPOŁECZEŃSTWO
KULTURA WARTOŚCI

STUDIUM SPOŁECZNE

MIĘDZYNARODOWA SERIA WYDAWNICZA

„Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium społeczne” to wydawane od 15 lat międzynarodowe czasopismo naukowe z dziedziny nauk społecznych, uwzględniające różne podejścia dyscyplinarne. Za publikację w półroczniku „Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium społeczne” Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznaje 70 punktów za rok 2023, obecnie 20 punktów, trwa proces ewaluacji czasopism (ICV 48,40).
 
Proces recenzyjny (double blind review) w przypadku artykułów zgłoszonych do publikacji w półroczniku „Społeczeństwo-Kultura-Wartości. Studium społeczne” odbywa się poprzez wystandaryzowany formularz, zawierający następujące komponenty oceny:
 
– oryginalność i innowacyjność opracowania 
– zasadność przedmiotu i celu opracowania 
– spójność strukturalna
– trafność metodologiczna

Nowy numer :

Poprzedni numer :

Archiwum: