Rada Wydawnicza

Dyrektor Rady Wydawniczej

Bartosz Łukaszewski

Zastępca Dyrektora Rady Wydawniczej

Janusz Mierzwa

Tadeusz Bąk †

Sekretarz

Agnieszka Bąk

Redaktor tematyczny

Hubert Jurjewicz

Redaktor językowy

Agnieszka Bąk