Rada Naukowa

Redaktor Naczelny:

Dr Bartosz Łukaszewski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Zastępca Redaktora Naczelnego Rady Naukowej:

prof. ucz. dr hab. Janusz Mierzwa

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Zastępca Redaktora Naczelnego Rady Naukowej:

prof. dr hab. Tadeusz Bąk † 

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Katolícka univerzita v Ružomberku, TF v Košiciach

Zastępca Redaktora Naczelnego Rady Naukowej ds. współpracy międzynarodowej:

Prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. (SK)

Prešovská univerzita v Prešove

Zastępca Redaktora Naczelnego Rady Naukowej ds. współpracy międzynarodowej:

Dr hab. Hubert Jurjewicz (USA)

Polish-American Institute of Social Research, New Jersey

Pozostali członkowie Rady Naukowej:

Assoc. prof. Noemi Bravená, PhD, Charles University, Prague

Assoc. prof. Nguyen Tai Dong, PhD, Vietnam Academy of Social Sciences, Hanoi

Prof. dr hab.  Beata Balogowa, Prešovská univerzita v Prešove

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny – Zmorzyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Prof. dr hab. Stanisław Wrzosek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Prof. dr hab. Jan Róg, Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Kazimierz Zabłocki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prof. PhDr. Jozef Matulnik, PhD. MPH, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratyslave

Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

Prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

Prof.  ThDr. Maria Kardis, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

Prof.  dr.hab. Kamil Kardis, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Prof. Nguyen Hoang Hai, PhD. – Vietnam National University, Hanoi

Prof. ThDr. Marek Petro, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

Prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

Prof. PhDr. Anna Žilová, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku

Prof. dr. Bojan Žalec, University of Ljubljana

Prof. dr hab. Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski,

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD, Katolícka univerzita v Ružomberku, TF v Košiciach

dr hab. Hubert Jurjewicz, Polish-American Institute of Social Research, New Jersey, USA;

dr hab. Iwona Niewiadomska,prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin

dr hab. inż. dr h.c Zbigniew Ciekanowski, prof. Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

dr hab. Marcin Jurgielewiczprof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. Małgorzata Dudaprof.  Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz, prof. Wojskowego Instytutu Medycznego, Warszawa

dr hab. Waldemar Cisło,prof.Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr hab. Waldemar Urbanik, prof. Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie

doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, TF v Košiciach

dr hab. Leon Szot,prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Stanisław Sorysprof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Tadeusz Bratkowski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Andrzej Krzysztof Rogalski, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu
 

doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD., Prešovská univerzita v Prešove

doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku, TF v Košiciach

Dr hab. Monika Podkowińska, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Elżbieta Cipora, prof. Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku

Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. Collegium Humanum

Dr hab. Piotr Frączek, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

Dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ks. dr hab.  Bogdan Prach, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie

dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Patrik Skultety Ph.D. – Mid-Atlantic Christian University, USA

dr  rev. Krzysztof Maslowski, S. D. T.,  Seton Hall University, USA

dr Anna Muzyczka, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

dr Ewa Poźniak,  Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

dr Małgorzata Nagórska, Uniwersytet Rzeszowski

dr Roman Kollar, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratyslave

dr Tadeusz Mierzwa, Archdiocese of Newark, USA

dr Tomasz Bierzyński

dr Renata Marszałek